เนื้อหา

packages เครื่องเล่นสุดฮิต 3วัน 2คืน

แพ็กเก็จเครื่องเล่นสุดฮิต 3 วัน 2 คืน 

พักรีสอร์ท +  อาหาร  5  มื้อ  (   เย็น  + เช้า  + เที่ยง+เย็น +เช้า )

เล่นเครื่องเล่นสุดมันที่อนันตา + คาราโอเกะ + ล่องแพเปียก + ล่องแพชมทะเลสาบ

 + เรือแคนนู+เรือคายัค ฟรีน้ำแข็งและน้ำดื่มตลอดการเข้าพัก  พิเศษ  20ท่านขึ้นไป ท่านละ  2,999 บาท

วันแรก

13.00น. เดินทางถึงรีสอร์ทเช็คอินเข้าที่พัก ( ชำระในส่วนที่ค้างจ่ายทั้งหมดในวันที่เข้าพัก )

16.30น. กิจกรรมล่องแพเปียก แคนนูคายัค เล่นน้ำตามอัธยาศัย

18.00น.  รับประทานอาหารมื้อเย็นและคาราโอเกะ

 23.00น.พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

07.00น.  ขอเชิญรับประทานอาหารเช้าร้อนๆ กาแฟ โอวัลติน ขนมปังปิ้ง หอมๆ

11.00 น. เดินทางลงเรือเพื่อมุ่งหน้าไปยังอนันตารีสอร์ท และชมความงามของทะเลสาบเขื่อนศรีนครินทร์

ระหว่างการล่องเรือ  รับประทานอาหารเที่ยง ไปชมวิวไป

12.00น. ถึงท่าเทียบแพของอนันตา เดินเท้าขึ้นไปยังเรือนรับรองแจ้งเจ้าหน้าที่พร้อมรับเสื้อชูชีพเล่นเครื่องเล่นสุดฮิตตตตต

กับบรรยากาศที่สวยงาม และฟินกับการชมปลาคราฟแหวกว่ายสวยงาม

14.30น. เดินเท้ากลับมายังที่ท่าเทียบแพ  เพื่อล่องเรือกลับภูไพรเลครีสอร์ท

16.00น. ล่องเรือถึงรีสอร์ท  พักผ่อนตามอัธยาศัย

17.00น. สนุกสนานกับกิจกรรมอาบน้ำเย็น เล่นน้ำ เล่นเรือแคนนูล่องแพเปียกชมทะเลสาบ

18.00น.  ขอเชิญทุกท่านรับประทานอาหารเย็นและคาราโอเกะ

23.00น.พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม

07.00น.  ขอเชิญรับประทานอาหารเช้าร้อนๆ กาแฟ โอวัลติน ขนมปังปิ้ง หอมๆ

09.00 น. ล่องแพชมทะเลสาบ และถ่ายรูปชมวิว เขื่อนศรีนครินทร์ 

12.00น.  เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 หมายเหตุ ...

  1. กิจกรรมที่แถมฟรี หากลูกค้าไม่ใช้บางรายการไม่สามารถขอเป็นส่วนลดได้ เนื่องจากเป็นกิจกรรมส่งเสริมการขาย
  2. ราคาโปรโมชั่นยังไม่รวม VAT

    www.phupailake.com    Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

225  หมู่  1  ตำบลท่ากระดาน  อำเภอศรีสวัสดิ์  จังหวัดกาญจนบุรี  71250 Tel : 089-7429637  Fax : 034-510700