เนื้อหา

packages เกินคุ้ม 3 วัน 2 คืน

Packages เกินคุ้ม 3 วัน 2 คืน

พักรีสอร์ท + อาหาร 5 มื้อ( เย็น + เช้า + เรือนธารา +เย็น+ เช้า)

แถมฟรี!!!ขี่ช้างชมหมู่บ้านมอญ + เที่ยวน้ำตกเอราวัณ+  ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ  + รถบริการพาเที่ยว   

+  ล่องแพเปียก    +  คาราโอเกะ  + น้ำแข็งน้ำดื่มตลอดการเข้าพัก      
พิเศษ  20  ท่านขึ้นไป  ท่านละ  2,999  บาท

 วันแรก

 13.00 น.  เดินทางถึงรีสอร์ท เช็คอินเข้าที่พัก ( ชำระในส่วนที่ค้างจ่ายทั้งหมดในวันที่เข้าพัก )

 13.30 น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย

 16.00 น.กิจกรรมล่องแพเปียก สนุกสนานกับการเล่นน้ำ

 18.30 น. เชิญทุกท่านรับประทานอาหารเย็น ท่ามกลางบรรยากาศที่โอบล้อมด้วยขุนเขาและทะเลสาบพร้อมคาราโอเกะ

 23.00น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

 วันที่สอง

 07.00น. เชิญทุกท่านรับประทานอาหารเช้า ร้อนๆ กาแฟ โอวัลติน ปาท่องโก๋ตัวโตๆจ้า

 08.00น. เชิญทุกท่านพร้อมกันที่รถหน้ารีสอร์ท เพื่อเดินทางไปเที่ยวที่แคมป์ช้าง และน้ำตกเราวัณ

 09.00น. ถึงที่แคมป์ช้าง นั่งช้างชมหมู่บ้านมอญ และชมธรรมชาติระหว่างทาง ให้อาหารช้าง และถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก

 11.00น. เดินทางออกจากแคมป์ช้าง ไปร้านอาหารเรือนธารา

 12.00น. ถึงร้านอาหาร เรือนธารา เชิญทุกท่านรับประทานอาหารริมทะเลสาบบรรยากาศแสนสบาย อาหารชวนชิม

 13.30น. พร้อมกันที่ลานจอดรถหน้าร้านอาหารเรือนธารา เพื่อเดินทางต่อไปยังน้ำตกเอราวัณ

 14.00น. ถึงน้ำตกเอราวัณ เชิญทุกท่านสนุกสนานเพลิดเพลินกับการเล่นน้ำตก น้ำตกเอราวัณเป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมากมีทั้งหมด 7 ชั้น

 16.30น. พบกันที่ลานจอดรถหน้าอุทธยานฯ เพื่อเดินทางกลับรีสอร์ท

 17.00น. เดินทางถึงรีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย

 18.00น. ขอเชิญทุกท่านรับประทานอาหารเย็นเลิศรสกิจกรรมคาราโอเกะถึง 23.00น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

 วันที่สาม

 07.00น. ขอเชิญรับประทานอาหารเช้าร้อนๆ กาแฟ โอวัลติน ขนมปังปิ้ง หอมๆ

 09.00 น. ล่องแพชมทะเลสาบ และถ่ายรูปชมวิว เขื่อนศรีนครินทร์ 

 12.00น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 หมายเหตุ ...

 1. กิจกรรมที่แถมฟรี หากลูกค้าไม่ใช้บางรายการไม่สามารถขอเป็นส่วนลดได้ เนื่องจากเป็นกิจกรรมส่งเสริมการขาย

 2. ราคาโปรโมชั่นยังไม่รวม VAT

www.phupailake.com   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
225 หมู่  1ตำบลท่ากระดาน  อำเภอศรีสวัสดิ์  จังหวัดกาญจนบุรี  71250 Tel: 089-7429637  Fax:  034-510700