เนื้อหา

packages ตามไปดู 3 วัน 2 คืน

packages ตามไปดู 3 วัน 2 คืน 

พักรีสอร์ท + อาหาร 5 มื้อ( เย็น + เช้า + อุทยานฯ +เย็น+ เช้า)

แถมฟรี!!!เที่ยวน้ำตกห้วยแม่ขมิ้น + คาราโอเกะ + ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ + ล่องแพเปียก+เรือแคนนู

+เรือคายัค + ค่าเรือด่วน+ ฟรีน้ำแข็งและน้ำดื่มตลอดการเข้าพัก 

พิเศษ  20 ท่านขึ้นไป ท่านละ  2,999 บาท

วันแรก

13.00น. เดินทางถึงรีสอร์ท เช็คอินเข้าที่พัก(ชำระในส่วนที่ค้างจ่ายทั้งหมดในวันที่เข้าพัก)

16.30น. กิจกรรมล่องแพเปียก แคนนูคายัค เล่นน้ำตามอัธยาศัย

18.30 น. เชิญทุกท่านรับประทานอาหารเย็น ท่ามกลางบรรยากาศที่โอบล้อมด้วยขุนเขาและทะเลสาบ

   พร้อมกิจกรรมคาราโอเกะ

23.00น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

07.00น. เชิญรับประทานอาหารเช้าร้อนๆค่ะ

08.30น. เดินทางลงเรือเพื่อมุ่งหน้าไปยังน้ำตกห้วยแม่ขมิ้น และชมความงามของทะเลสาบเขื่อนศรีนครินทร์

ระหว่างการล่องเรือก็พักผ่อนตามอัธยาศัย

10.00น.ถึงท่าเทียบแพของน้ำตกห้วยแม่ขมิ้น เดินเท้าขึ้นไปยังน้ำตกห้วยแม่ขมิ้น น้ำตกห้วยแม่ขมิ้นมีทั้งหมด 7 ชั้น

ทุกชั้นสวยงามมาก โดยเฉพาะชั้นที่ 3 และ 4 สวยงามมากกว่าทุกชั้น

12.00น. ขอเชิญทุกท่านรับประทานอาหารเที่ยงที่ทางร้านค้าสวัสดิการอุทยานฯจัดไว้ต้อนรับ( น้ำตกห้วยแม่ขมิ้นชั้น 4 )

14.30น. เดินเท้ากลับมายังที่ท่าเทียบแพของน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อล่องเรือกลับรีสอร์ท

16.00น. ล่องเรือถึงรีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย

17.00น. สนุกสนานกับกิจกรรมล่องแพเปียก เล่นน้ำ เล่นเรือแคนนู

18.30 น. เชิญทุกท่านรับประทานอาหารเย็น ทามกลางบรรยากาศที่โอบล้อมด้วยขุนเขาและทะเลสาบ พร้อมกิจกรรมคาราโอเกะ.

23.00น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม

07.00น. ขอเชิญรับประทานอาหารเช้าร้อนๆ กาแฟ โอวัลติน ขนมปังปิ้ง หอมๆ

09.00น. ล่องแพชมทะเลสาบ และถ่ายรูปชมวิว เขื่อนศรีนครินทร์ 

12.00น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

โปรแกรมวันที่ 2 สามารถเปลี่ยน เป็นนั่งช้าง และ เที่ยวน้ำตกเอราวัณได้ตามกำหนดเวลาเดิมคะ โดยช่วงเช้านั่งช้าง และ บ่ายเที่ยวน้ำตกคะ

หมายเหตุ.....

1. กิจกรรมที่แถมฟรีหากลูกค้าไม่ใช้บางรายการไม่สามารถขอเป็นส่วนลดได้เนื่องจากเป็นกิจกรรมส่งเสริมการขายคะ

2. ราคาโปรโมชั่นยังไม่รวม VAT
www.phupailake.com     Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

225 หมู่  1ตำบลท่ากระดาน  อำเภอศรีสวัสดิ์  จังหวัดกาญจนบุรี  71250 Tel: 089-7429637  Fax:  034-510700