เนื้อหา

packages3 ก๊วนขาลุย

packages ก๊วนขาลุย 3 วัน 2 คืน

พักรีสอร์ท + อาหาร 5  มื้อ( เย็น  + เช้า + เรือนธารา +เย็น +  เช้า)

แถมฟรี!!! เที่ยวน้ำตกเอราวัณ + รับประทานอาหารเที่ยงที่เรือนธารา + ล่องแพเปียก

+ คาราโอเกะ + น้ำแข็งและน้ำดื่มฟรีตลอดการเข้าพักพิเศษ  20ท่านขึ้นไป   ราคาเพียงท่านละ  2,999  บาท

วันแรก 
13.00น.เดินทางถึงรีสอร์ท เช็คอินเข้าที่พัก( ชำระในส่วนที่ค้างจ่ายทั้งหมดในวันที่เข้าพัก )
13.30น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 
16.00น.ล่องแพเปียก เล่นน้ำกลางทะเลสาบ ชมพระอาทิตย์ตกดิน 
18.30 น. เชิญทุกท่านรับประทานอาหารเย็น พร้อมขับร้องคาราโอเกะ

23.00น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง
07.00น. เชิญรับประทานอาหารเช้าโดยพร้อมเพรียงกัน 
08.30น.พร้อมกันที่รถหน้ารีสอร์ท เพื่อเดินทางไปยังถ้ำพระธาตุ 
09.30น.ถึงถ้ำพระธาตุ เดินเท้าขึ้นไปยังถ้ำพระธาตุ ชมความงามอันวิจิตรตระการตา 
11.00น. เดินเท้ากลับมายังลานจอดรถ เพื่อเดินทางต่อไปยัง ร้านอาหารเรือนธารา 
11.30น. เดินทางถึงเรือนธารา 
12.00น. เชิญรับประทานอาหารที่เรือนธารา ร้านอาหารเรือนธาราเป็นร้านอาหารที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ บรรยากาศแสน

สบาย อาหารแสนอร่อย และ สามารถชมวิวทะเลสาบเขื่อนศรีนครินทร์ได้อย่างสวยงาม 
13.30น. พบกันที่ลานจอดรถหน้าร้านอาหารเรือนธาราโดยพร้อมเพรียงกัน 
13.45น. เดินทางไปยังน้ำตกเอราวัณ 
14.00น. ถึงน้ำตกเอราวัณ เชิญทุกท่านสัมผัสบรรยากาศอันแสนสดชื่น จากน้ำตกเอราวัณ น้ำตกเอราวัณ มีทั้งหมด 7 ชั้น

สวยงามมาก สามารถเล่นน้ำตกได้ 
16.00น. กลับถึงรีสอร์ทล่องแพเปียก เล่นน้ำกลางทะเลสาบ ชมพระอาทิตย์ตกดิน 
18.30 น. เชิญทุกท่านรับประทานอาหารเย็น ท่ามกลางบรรยากาศที่โอบล้อมด้วยขุนเขาและทะเลสาบ

พร้อมขับร้องคาราโอเกะ

23.00น.พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม
07.00น. ขอเชิญรับประทานอาหารเช้าร้อนๆ กาแฟ โอวัลติน ขนมปังปิ้ง หอมๆ

09.00 น. ล่องแพชมทะเลสาบ และถ่ายรูปชมวิว เขื่อนศรีนครินทร์ 

12.00น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ ...1. กิจกรรมที่แถมฟรี หากลูกค้าไม่ใช้บางรายการไม่สามารถขอเป็นส่วนลดได้ เนื่องจากเป็นกิจกรรม

ส่งเสริมการขาย

2. ราคาโปรโมชั่นยังไม่รวม VAT

www.phupailake.com    Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
225  หมู่  1  ตำบลท่ากระดาน  อำเภอศรีสวัสดิ์  จังหวัดกาญจนบุรี  71250 Tel : 089-7429637  Fax : 034-510700