เนื้อหา

packages ก๊วนเฮฮา 2 วัน 1 คืน

packagesก๊วนเฮฮา  2 วัน 1 คืน

พักรีสอร์ท+ อาหาร 2 มื้อ(เย็น+เช้า)

แถมฟรี!!!+ อาหารมื้อดึก + ล่องแพเปียก+ล่องแพชมวิวทะเลสาบ + คาราโอเกะ

+ แคนนู + น้ำแข็งและน้ำดื่มฟรีตลอดการเข้าพัก

ราคาพิเศษ  สำหรับ  20 ท่านขึ้นไป ราคา ท่านละ 1,599 บาท

โปรแกรม

วันที่ 1

13.00น.เดินทางถึงรีสอร์ท เช็คอินเข้าที่พัก ( ชำระในส่วนที่ค้างจ่ายทั้งหมดในวันที่เข้าพัก )

14.00น.พักผ่อนตามอัธยาศัย

16.00น. กิจกรรมล่องแพเปียก เล่นน้ำ เรือแคนนูคายัค

18.30น. รับประทานอาหารเย็น

21.00น. รับประทานอาหารมื้อดึก พร้อมขับร้องคาราโอเกะ

23.00น.พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 2

07.00 น. เชิญรับประทานอาหารเช้าร้อนๆค่ะ

09.00น. ล่องแพชมทะเลสาบเขื่อนศรีนคินทร์ ( ถ่ายรูป ชมวิว )

12.00น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

หมายเหตุ ...

1. กิจกรรมที่แถมฟรี หากลูกค้าไม่ใช้บางรายการไม่สามารถขอเป็นส่วนลดได้ เนื่องจากเป็นกิจกรรมส่งเสริมการขาย

2. ราคาโปรโมชั่นยังไม่รวม VAT

 

www.phupailake.com    Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
225  หมู่  1  ตำบลท่ากระดาน  อำเภอศรีสวัสดิ์  จังหวัดกาญจนบุรี  71250 Tel : 089-7429637  Fax : 034-510700